کتاب طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها تالیف استاد آلدیک موسسیان از برترین کتابهای حوزه مهندسی برق بوده که بعنوان راهنمای مبحث سیزده مشهور گردیده است . در ابتدای امر که مبادرت به خواندن کتاب میکنید ممکن است کمی با مشکل مواجه گردید اما اگر با دقت و حوصله کتاب را مطالعه کنید بسیار از خواندن آن لذت خواهید برد .

این کتاب یکی از منابع آزمون نظام مهندسی برق بوده و حتی برای مهندسین پایه سه و پایه دو نظام مهندسی نیز بسیار مفید است . این کتاب جزو تدریس اینجانب در کلاسها میباشد که میبایست در طول دوره آموزشی به طور کامل مورد تحلیل قرار بگیرد .

بنابراین به کلیه عزیزان شرکت کننده در آزمون طراحی و نظارت توصیه میکنم نسبت  به تسلط بر مطالب این کتاب اهتمام ورزند . در ضمن نشریه ۱۱۰ نیز مانند این کتاب از منابع آزمون تلقی گردیده و تسلط بر آن میتواند بسیار سودمند واقع گردد.